Advies en preventie


"Beter voorkomen dan genezen"

Met goed advies kunnen vele conflicten vermeden worden en kunnen we u beschermen tegen lange en dure procedures en zo kunnen soms tergende procedures uitgesloten worden.

Niets is zo belangrijk dan de cliënten te adviseren welke juridische stappen zij dienen of kunnen ondernemen en of zij zelfs überhaupt er voordeel uit kunnen halen. Alle belangen worden hierbij overwogen, waarbij de wens van de cliënt uiteraard centraal staat. Een eerlijk advies is de eerste en meest belangrijke stap in het gehele proces.

Wij geven de cliënten dan ook een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van wat ze kunnen verwachten. Uiteraard kan elk advies anders zijn afhankelijk van de partijen en de omstandigheden van de zaak.

Heeft u vragen en wil u nagaan welke rechten u heeft in de situatie waarin u zich bevindt? Twijfelt u om al dan niet een procedure te starten?

Contacteer ons zodat wij samen met u alle mogelijke opties en consequenties grondig kunnen doornemen, zodat u met de juiste kennis van zaken een weloverwogen beslissing kan nemen.

Zodat u met de nodige kennis zelf kan beslissen …

Maak een afspraak, bij voorkeur via e-mail.